duminică, 25 ianuarie 2009

Tipuri de texte

.Referatul este un text ce cuprinde relatarea unei activitati sau prezentarea unei lucrari, fiind structurat , de obicei , astfel:
a)prezentarea pe scurt a problemei abordate;
b)descrierea activitatilor, a cercetarilor a unei carti;
c)concluzii & propuneri;
d)semnatura celui ce a intocmit referatul.
.Eseul este un text , realizat intr-o forma literara , in care se trateaza , intr-o interpretare originala , probleme din domenii variate , de obicei fara pretentia de a le epuiza. Subiectivitatea , ineditul & originalitatea punctului de vedere al autorului sunt trasaturi ale eseului , motiv pentru care acesta este socotit "opera de personalitate".
In activitatea didactica exista doua tipuri de eseuri: eseul nestructurat prezinta elevului un subiect , urmand ca acesta sa decida ce sa includa & cum sa ordoneze raspunsul; eseul strcturat precizeaza elevului ce sa ia in considerare , indica performanta relativa a problemelor & ordoneaza raspunsul.
.Comentariul. In sens general, comentariul este un text, de obicei scurt , prin care se explica (interpreteaza) & se apreciaza (in spirit critic) un eveniment, o problema de activitate. Aspectele comentate sunt foarte variate , comentariile putand fi filozofice , stiintifice , politice , culturale , morale , litarare , artistice (muzicale , dramatice) , sportive etc.
Comentarilul litarar este o compozitie in care se explica , se interpreteaza & apreciaza anumite pasaje dintr-o opera sau opera in intregime , stabilindu-se filiatii & coordonate istorico-literare.
.Comentariul de text cuprinde de obicei:
a)incadrarea fragmentului in opera literara; incadrarea scrierii respective in ansamblul operei scriitorului; integrarea autorului & a operei sale in perioada in care s-a format & a creat; identificarea temei , precum & a celor mai importante idei;
b)prezentarea ideilor ce se deschid in lectura textului, simultan cu anumite consideratii asupra realizarii artistice privind: tipuri de imagini, figuri de stil , elemente de fonetica , morfologie & sintaxa , observatii cu privire la vocabular , comentariul prozodiei (in cazul versurilor);
c)aprecieri referitoare la sentimentele pe care lectura textului le inspira cititorului; asemanari sau diferentieri fata de alte texte din literatura romana sau universala.
.Analiza Intr-o acceptie larga a termenului , prin analiza se intelege metoda generala de cercetare , bazata pe descompunerea unui intreg (obiect, fenomen , text) in elementele lui componente & pe studierea fiecaruia dintre acestea. Opusa analizei, dar strans legat de ea , este sinteza.
Ca tip de compozitie , analiza este textul care consta in descompunerea unui intreg (obiect , fenomen , comunicare verbala etc.) in elementele lui componente , in explicarea, interpretarea & aprecierea fiecaruia dintre acestea & intregului pe care il constituie. Strctura analizei literare trebuie adaptata specificului operei , neexistand formule general valabile.
Analiza literara implica & operatia de comentare. Deosebirea dintre cele doua tipuri de compozitie consta in faptul ca in analiza literara se apreciaza toate elementele constituitive ale operei in perspectiva evaluarii ansamblului , in timp ce in comentarilul literar atentia se fixeaza asupra unuia sau a catorva elemente componente.
.Paralela este o compozitie in care se prezinta , simultan , asemanarile & deosebirile dintre doua obiecte , fenomene , persoane (personaje literare) , fiinte , opere ( stiintifice , literare , artistice), evenimente etc., cu scopul sublinierii, prin comparatie , a trasaturilor specifice.
.Procesul-verbal este un act cu caracter oficial in care se consemneaza un fapt , o situatie , sau in care se noteaza , pe scurt, discutiile & hotararile unei adunari constituite. Exista mai multe tipuri de procese verbale: de consemnare , de constatare , de controversatie , de predare-primire.
In procesul-verbal de consemnare se mentioneaza:
a)data, locul & felul adunarii;
b)participantii;
c)ordinea de zi ,continutul discutiilor (cu nominalizarea celor care au luat cuvantul); ideile din interventiile acestoara, precum & hotararile adoptate; in final semneaza cel care a redactat procesul-verbal sau cei care au participat, in cazul unei sedinte restranse.
.Cererea este textul cu destinatie oficiala , prin care o persoana solicita rezolvarea unei probleme de ordin personal sau public. In alcatuirea ei intra:
a)formula de adresare (cu initiale majuscule), dupa care se pune virgula;
b)numele & prenumele solicitantului , functia sau ocupatia lui & adresa completa;
c)continutul propiu-zis al cererii & motivarea acestuia (se vor evita detaliile inutile);
d)in dreapta, sub text ,petitionarul semneaza;
e)in stanga paginii, sub text , se pune data cand a fost conceputa cererea;
f)in partea de jos a paginii, se mentioneaza functia & locul de munca ale adresantului.
.Curriculum vitae reprezinta expunerea succinta a datelor despre viata unei persoane, facuta de persoana insasi. In alcatuirea acestui tip de text , cerut in situatii diverse (angajare intr-o institutie , prezentare intr-o anumita imprejurare etc.), sunt incluse rubrici , precum: datele personale (numele & prenumele , data nasterii , adresa , numarul de telefon , fax , e-mail , web , stare civila , educatie (scoli absolvite, diplome & titluri stiintifice obtinute), activitate profesionala , activitati desfasurate (locuri de munca anterioare, functii detinute), lucrari publicate , alte mentiuni privind preocuparile persoanei respective , care sa contureze o prezentare succinta a acesteia.
.Memoriul de activitate este un text in care autorul isi consemneaza , succint , realizarile in planul activitatilor profesionale, in vederea informarii & a confirmarii lor de catre o anumita instanta. Un memoriu de activitate va fi redactat in stil oficial , cu constructii sobre , fraze scurte & fara digresiuni.